Thông Tinshow information

Gym & Yoga - NowFit Cộng Hòa

  • Công Trình là một chuỗi hệ thống kinh doanh về Gym & Yoga . Đây là trụ sở thứ 3 của NowFit

  • - Khách hàng: Anh Vương
  • - Hoàn Thành 2020
  • - Dự án: Gym & Yoga
  • - Hạng mục: Thiết kế & thi công
  • - Kiến Trúc Sư: Lương Thị Trang & Đặng Minh Luân
Phối Cảnh 

AMC HOUSE : chuyên tư vấn Thiết kế & Thi công nội ngoại tht .
hotline : 0902.425.907