Thông Tinshow information

Nhà Xưởng
Công ty Dầu Nhờn Resol

D án : nhà xưởng công ty Dầu Nhờn Resol.

  • - Khách Hàng: Anh Hậu
  • - Hoàn thành: 2019
  • - Dự án: Nhà Xưởng
  • - Hạng mục: Thiết kế
  • - Kiến Trúc Sư: Thái Công Nghĩa
Phối cảnh tổng thể