THÔNG TINshow information

Phòng Khám Đa Khoa
CĐT: Chú Mạnh
Bù Đăng

Với sự phát triển từng ngày của xã hội, thì nhu cầu sức khỏe của mỗi cá nhân càng được quan tâm đặc biệt. Từ đó, CĐT đã lên ý tưởng và kết hợp cùng với kts AMC HOUSE để thiết kế công trình nhằm phục vụ cho người dân ở trong Khu vực.
Công trình là một sự kết hợp mới mẻ và không đơn thuần chỉ là Phòng khám…

  • - Khách hàng: Chú Mạnh
  • - Hoàn thành: 04 - 2019
  • - Dự án: Phòng khám kết hợp
  • - Hạng mục: Thiết kế
  • - Kiến trúc sư: Thái Công Nghĩa

Hướng nhìn từ Quốc lộ 14