AMC HOUSE
Hotline: 0903.795.597

GYM & YOGA - NOWFIT CONG HOA

KHÁCH HÀNG : ANH VƯƠNG
HOÀN THÀNH : 2020

MÔ TẢ VỀ DỰ ÁN :

Chuỗi hệ thống Gym & Yoga được phát triển khá mạnh mẽ trong khoản thời gian 2 năm trở lại đây. Nowfit là một đơn vị đã có hệ thống 5 địa điểm hoạt động.
Nowfit Cộng Hòa là lần đầu tiên AMC HOUSE được cộng tác thiết kế thi công hoàn thiện. Với những nhân sự trẻ, giữa hai bên đã tìm được tiếng nói chung và đã mang lại sản phẩm hoàn mỹ, đảm bảo tiến độ...

z2080534527556_a385f63e38a99cd7099557e73bd4af5a
z2080534495077_08acf301b64bac97c5ef14541a536a0c
z2080534667200_49d0831b2867e7c511ac5094581dbc4d
z2080534685393_9c41ec9e55f8c2d61d5ffbb0e91a157c
z2080534514717_fdd65c91cb7c8b77c2e31fb6f32c9bac
z2080534574393_cf112a6d19458c6c0b051523744cd206
z2080534585212_ce168ffbf6e8eae0630fe0cb62b5c0f0
z2080534651402_d1520aaaef4f7fe6c98cc7f31640a0c6
z2080531612978_a4506534fa329fd258bf0b5b0f0f6378
© amchouse.vn 2021. All Rights Reserved.